Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne…

Continue reading

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z…

Continue reading

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne…

Continue reading

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je firma, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W chronieniu przed chorobami…

Continue reading

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a potem obowiązek ten…

Continue reading